Разговор с грузином
– Do you speak English?
– Канешна хачу!

0 Плохо0